Ανακατασκευή Τρακτέρ

Τρακτέρ – Ανακατασκευή
 • Σε κάθε ένα Τρακτέρ γίνεται προσεκτικά έλεγχος της μηχανής και εάν χρειαστεί επισκευάζεται ανάλογα.
 • Σε κάθε Τρακτέρ αντικαθίστανται οι ιμάντες εφόσον αυτοί έχουν φθαρεί.
 • Το ψυγείο κάθε ενός Τρακτέρ γεμίζει με ένα μίγμα 50/50 νερού και αντιψυκτικού. Όλα τα κολάρα μεγάλα και μικρά αντικαθίστανται με νέα εφόσον αυτά έχουν φθαρεί.
 • Σε κάθε Τρακτέρ αντικαθίστανται το φίλτρο αέρα, το φίλτρο πετρελαίου, το φίλτρο λαδιού και το φίλτρο υδραυλικού συστήματος.
 • Σε κάθε Τρακτέρ γίνεται έλεγχος για την κατάλληλη λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων και κάθε άρθρωση γρασάρεται.
 • Σε όλα τα Τρακτέρ τοποθετείται μπαταρία.
 • Τέλος κάθε Τρακτέρ περνά από έναν μετά-επισκευαστικό ποιοτικό έλεγχο.
Στάδια ανακατασκευής
 • Κινητήρας τρακτέρ

 • Σύστημα Πέδησης

 • Υδραυλικό Σύστημα

 • Ρουλεμάν Τσιμούχες

 • Βαφή