Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Γκόγκος Πέτρος και Σια ΟΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της γεωργίας που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε εταιρικούς πελάτες. Ο ιδρυτής της εταιρείας μας Γκόγκος Πέτρος , από το 1981 με καθιερωμένη επαγγελματική φήμη, προσπαθούσε πάντα να προσφέρει αξιόπιστα τις υπηρεσίες του ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των πελατών και να παραμένει δίπλα τους σε κάθε τους πρόβλημα παρέχοντας ταυτόχρονα άμεση και άψογη εξυπηρέτηση.

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, που απέκτησε αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των παλαιοτέρων στελεχών της και τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση των εξελίξεων της αγοράς από τα νεότερα στελέχη της, Γκογκο ΑριστείδηΓκόγκου Χριστινα και Γκόγκου Ευφροσυνη.

Η εταιρεία μας διαθέτει μια πλήρη γκάμα γεωργικών μηχανημάτων(τρακτέρ και παντός τύπου παρελκόμενα) τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα.

Είμαστε κοντά στον αγρότη τόσο για την συντήρηση των μηχανημάτων του καθώς και στην αγορά καινούργιων.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το 1981  κοντά σας με καθιερωμένη επαγγελματική φήμη, προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε αξιόπιστα τις υπηρεσίες μας ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες σας

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ

Η εταιρεία μας διαθέτει μια πλήρη γκάμα γεωργικών μηχανημάτων(τρακτέρ και παντός τύπου παρελκόμενα) τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η Γκόγκος Πέτρος και Σια ΟΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της γεωργίας που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε εταιρικούς πελάτες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία, που αποκτήσαμε αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των παλαιοτέρων στελεχών μας και τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση των εξελίξεων της αγοράς.