Μπορεί στον τοµέα της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης να ξεκίνησε ήδη η σταδιακή διακοπή της δραστηριότητας στα ντιζελοκίνητα οχήµατα από ηχηρά ονόµατα όπως Toyota και Nissan, ωστόσο στον τοµέα των αγροτικών µηχανηµάτων, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες πολλών εταιρειών, µία εναλλακτική του ντίζελ φαντάζει ακόµα ένας σχετικά µακρύς δρόµος.

Ανάλυση του ιρλανδικού ιστότοπου Independent, αναφέρει πως το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αυτή τη στιγµή οι κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµάτων που εστιάζουν στο κοµµάτι των βιοκαυσίµων και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αυτονοµία. ∆ηλαδή η εξεύρεση εναλλακτικής του πετρελαίου ντίζελ που µπορεί να παράσχει ρεαλιστικά τις ώρες που απαιτούν οι εργασίες στο χωράφι.

Η New Holland είναι ο κατασκευαστής τρακτέρ, ο οποίος βρίσκεται µέχρι στιγµής στο προσκήνιο µε τα τρακτέρ βιοκαυσίµων. Άλλοι όπως η John Deere και η JCB έχουν κάνει κάποια δουλειά για την ηλεκτρική ενέργεια. Πέρυσι, η New Holland παρουσίασε την ιδέα του τρακτέρ µε µεθάνιο. Η ιδέα είναι να καταστούν οι αγρότες ανεξάρτητοι όσον αφορά την προσφορά καυσίµων, χρησιµοποιώντας αγροτικές καλλιέργειες, υπολείµµατα καλλιεργειών και άλλα απορρίµµατα για την παραγωγή του βιοµεθανίου που απαιτείται για την τροφοδοσία του τρακτέρ.

Η JCB παρουσίασε νωρίτερα αυτό το έτος τον πρώτο ηλεκτρικό εκσκαφέα της. Ο µίνι-εκσκαφέας είναι επίσης το πιο αθόρυβο µηχάνηµα στην κατηγορία του και προσφέρει µηδενικές εκποµπές ρύπων. Ο κινητήρας περιλαµβάνει ένα ηλεκτρικό τροφοδοτικό 48V µε τρία πακέτα µπαταριών ιόντων λιθίου που παρέχουν χωρητικότητα αποθήκευσης 15kWh και δυνατότητα επαναφόρτισης έξι ωρών. Αλλά µπορούµε ρεαλιστικά να αναµένουµε µηχανήµατα µε µπαταρίες να κάνουν τη δουλειά ενός τρακτέρ 250 ίππων σύντοµα;

Ο Darragh Mullin, marketing specialist για τρακτέρ 110-620 ίππων της New Holland, πιστεύει ότι εξακολουθούµε να είµαστε µακριά, αλλά ότι οι αυστηρότεροι κανονισµοί για τις εκποµπές θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πίσω µέρος του µυαλού των κατασκευαστών. «Το ζήτηµα µε µερικές από τις προτάσεις που βλέπουµε σήµερα είναι η αυτονοµία, πράγµα που ουσιαστικά σηµαίνει τον αριθµό των ωρών που µπορούµε να πάρουµε από ένα ντεπόζιτο ή µια µπαταρία προτού χρειαστεί αναπλήρωση», ανέφερε.

«Υπάρχουν πολύ λίγα πράγµατα εκεί έξω που µπορούν να αντικαταστήσουν το ντίζελ για την ποσότητα ενέργειας που µπορεί να απελευθερώσει και ταυτόχρονα δεν απαιτεί µια πλήρη επανεξέταση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής µηχανών των τρακτέρ». Οπότε, λοιπόν, φαίνεται, πως ο Ρούντολφ Ντίζελ θα συνεχίζει να είναι ακλόνητος και στο άµεσο µέλλον, όσον αφορά τουλάχιστον την τεχνολογία των αγροτικών µηχανηµάτων.